Voordelen

Waarom is deze e-learning aan te raden voor jouw medewerkers?

 • Online, gratis, zelfstandig, en onafhankelijk van plaats en tijd te doen.
 • Met interactieve teksten en oefeningen.

Tips

 • Laat jouw medewerkers eerst de NIX Challenge doen om ze te laten ervaren hoe lastig leeftijden inschatten is.
 • Laat alle (kassa)medewerkers de e-learning volgen en een certificaat behalen voordat ze achter de kassa mogen werken.
 • Zorg dat niet alleen de kassamedewerkers, maar ook alle managers en teamleiders de e-learning afronden.
 • Beloon medewerkers bij het succesvol afronden van de e-learning.
 • De e-learning geeft (kassa)medewerkers de juiste kennis. Bekijk vervolgens of ze dat ook in de praktijk goed toepassen en ondersteun waar nodig.
 • Laat medewerkers op een vast moment in het jaar de e-learning nog een keer doen.

Pilot levert Tips & Tricks op voor NIX18 beleid

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord is er van 2019 t/m 2021 een pilot georganiseerd waarin 4 supermarktketens samen met 4 gemeenten hebben geëxperimenteerd met horizontaal toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop. Zowel de gemeenten als de supermarktketens waren positief over de aanpak en er wordt gekeken of er een voortzetting of uitbreiding van deze samenwerking mogelijk is.

Best practices
De pilot – uitgevoerd door Bureau Objectief – heeft verder verschillende best practices opgeleverd op het gebied van het goed organiseren van het beleid op naleving van supermarkten. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop kassamedewerkers worden geïnstrueerd. Op dit moment moet iedere supermarktmedewerker al een e-learning volgen voor hij of zij aan de slag gaat in de supermarkt. De pilot heeft duidelijk gemaakt dat ook fysieke trainingen of een activatie, zoals de bestaande NIX Challenge, een positieve bijdrage kunnen leveren aan de naleving. Dat geldt ook voor het informeren van de klant in de supermarkt.

Al deze best practices zijn verzameld in bijgaand document met Tips & Tricks voor goed NIX18 beleid in de supermarkt.

Tips & Tricks

Voordelen

Praktijktraining zorgt voor meer interactie en waar nodig gerichte coaching. Gesprekken komen op gang, onderwerpen gaan meer leven en er kan ingezoomd worden op wat de medewerker precies nodig heeft.

Tips

 • Begin ruim voor de praktijktraining met inventariseren wat medewerkers moeilijk vinden aan de leeftijdscontrole. Vraag medewerkers waarover zij graag willen leren tijdens de praktijktraining.
 • Verplicht medewerkers die zijn gezakt voor leeftijdscontrole audits om aanwezig te zijn.
 • Deel de materialen voor trainingen die je zelf organiseert met andere filialen. Wees ook niet bang om andere filialen (of andere supermarkten in de buurt) te vragen naar wat zij zelf organiseren.

Voordelen

Door meerdere keren per jaar te controleren, heb je een duidelijker beeld van de stand van zaken in jouw filiaal. De controles zorgen verder voor blijvende aandacht voor NIX18 bij medewerkers. Onderzoek laat zien dat een viertal controlemomenten per jaar de naleving van de leeftijdsgrens laat stijgen.

Tips

Focus niet alleen op hoe hoog de naleving is, maar ook op het proces. Waar lopen medewerkers tegenaan? Waar is ruimte voor verbetering? Hoe kun je jouw medewerkers ondersteunen op weg naar 100% naleving? 

Naast dat nalevingsonderzoeken inzicht geven in de stand van zaken, kunnen de onderzoeken ook worden gebruikt om medewerkers te activeren. Voeg bijvoorbeeld een wedstrijdelement toe of verbind een prijs aan het (meerdere keren) behalen van een goed resultaat bij controlemomenten.


Tips

 • Geef het onderwerp steeds opnieuw aandacht. Vraag bijvoorbeeld tussendoor of tijdens overleggen hoe de controles gaan en of je ze nog ergens mee kan helpen.
 • Loop geregeld een rondje en check bij de kassa hoe de controle gaat.
 • Geef complimentjes aan je medewerkers als ze de controle goed of op een leuke manier uitvoeren.
 • Geef je medewerker een tip als je ziet dat de controle niet zo goed gaat. Doe dit als jullie alleen zijn.
 • Help je medewerkers als er ‘lastige’ klanten zijn. Steun ze openlijk bij de kassa en vraag na het ‘incident’ nog hoe het gaat met de medewerker.

Bekijk ook de pagina ‘Campagnemateriaal voor jouw winkel’. Hier vind je manieren om leeftijdscontrole onder de aandacht te brengen bij je medewerkers en klanten.