Nalevingscijfer 2022

De supermarkten hadden een nalevingscijfer van 63,4% in 2022, wat betekent dat zij de leeftijdsgrens hebben nageleefd.

  • In Nederland is de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol 18 jaar. 
  • Het naleven van de leeftijdsgrens houdt in dat de verkoper weigert om alcohol te verkopen aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 
  • De naleving van de leeftijdsgrens kan getoetst worden met een nalevingsonderzoek. 
  • Bij een nalevingsonderzoek zetten 16- en 17-jarige mysteryshoppers een aankooppoging in scène.
  • Het nalevingsonderzoek resulteert in een nalevingscijfer: het percentage van het aantal aankooppogingen waarbij de leeftijdsgrens is nageleefd. 
  • In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat in 2030 de naleving van de leeftijdsgrens 100% is. 
  • Een forse ambitie, waar supermarkten zich volop voor inzetten.
  • Meer weten? Lees het rapport van het landelijk nalevingsonderzoek 2022 of het Nationaal Preventieakkoord.

Lees het rapport van het Nationaal Preventieakkoord

Lees het rapport van het landelijk nalevingsonderzoek 2022