Voordelen

Waarom is deze e-learning aan te raden voor jouw medewerkers?

 • Online, gratis, zelfstandig, en onafhankelijk van plaats en tijd te doen.
 • Met interactieve teksten en oefeningen.

Tips

 • Laat jouw medewerkers eerst de NIX Challenge doen om ze te laten ervaren hoe lastig leeftijden inschatten is.
 • Laat alle (kassa)medewerkers de e-learning volgen en een certificaat behalen voordat ze achter de kassa mogen werken.
 • Zorg dat niet alleen de kassamedewerkers, maar ook alle managers en teamleiders de e-learning afronden.
 • Beloon medewerkers bij het succesvol afronden van de e-learning.
 • De e-learning geeft (kassa)medewerkers de juiste kennis. Bekijk vervolgens of ze dat ook in de praktijk goed toepassen en ondersteun waar nodig.
 • Laat medewerkers op een vast moment in het jaar de e-learning nog een keer doen.

NIXzonderID 11-30 september

Maandag 11 september start de NIXzonderID actie. In deze jaarlijkse actieperiode vragen gemeenten, toezichthouders en andere organisaties samen met verkopers van alcohol en tabak, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Trimbos-instituut, extra aandacht voor de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak.

De toolkit van het Trimbos-instituut bevat verschillende communicatiematerialen om in deze week extra aandacht te besteden aan NIX18. Eerder is er een papieren leeftijdschecker gelanceerd om verstrekkers van alcohol en tabak te ondersteunen. Deze leeftijdschecker wordt in het kader van de actieperiode gratis aangeboden in de webwinkel.

Leuke ideeën en voorbeelden van acties in deze actieperiode ontvangen wij graag via info@cbl.nl

Voordelen

Praktijktraining zorgt voor meer interactie en waar nodig gerichte coaching. Gesprekken komen op gang, onderwerpen gaan meer leven en er kan ingezoomd worden op wat de medewerker precies nodig heeft.

Tips

 • Begin ruim voor de praktijktraining met inventariseren wat medewerkers moeilijk vinden aan de leeftijdscontrole. Vraag medewerkers waarover zij graag willen leren tijdens de praktijktraining.
 • Verplicht medewerkers die zijn gezakt voor leeftijdscontrole audits om aanwezig te zijn.
 • Deel de materialen voor trainingen die je zelf organiseert met andere filialen. Wees ook niet bang om andere filialen (of andere supermarkten in de buurt) te vragen naar wat zij zelf organiseren.

Voordelen

Door meerdere keren per jaar te controleren, heb je een duidelijker beeld van de stand van zaken in jouw filiaal. De controles zorgen verder voor blijvende aandacht voor NIX18 bij medewerkers. Onderzoek laat zien dat een viertal controlemomenten per jaar de naleving van de leeftijdsgrens laat stijgen.

Tips

Focus niet alleen op hoe hoog de naleving is, maar ook op het proces. Waar lopen medewerkers tegenaan? Waar is ruimte voor verbetering? Hoe kun je jouw medewerkers ondersteunen op weg naar 100% naleving? 

Naast dat nalevingsonderzoeken inzicht geven in de stand van zaken, kunnen de onderzoeken ook worden gebruikt om medewerkers te activeren. Voeg bijvoorbeeld een wedstrijdelement toe of verbind een prijs aan het (meerdere keren) behalen van een goed resultaat bij controlemomenten.


Tips

 • Geef het onderwerp steeds opnieuw aandacht. Vraag bijvoorbeeld tussendoor of tijdens overleggen hoe de controles gaan en of je ze nog ergens mee kan helpen.
 • Loop geregeld een rondje en check bij de kassa hoe de controle gaat.
 • Geef complimentjes aan je medewerkers als ze de controle goed of op een leuke manier uitvoeren.
 • Geef je medewerker een tip als je ziet dat de controle niet zo goed gaat. Doe dit als jullie alleen zijn.
 • Help je medewerkers als er ‘lastige’ klanten zijn. Steun ze openlijk bij de kassa en vraag na het ‘incident’ nog hoe het gaat met de medewerker.

Bekijk ook de pagina ‘Campagnemateriaal voor jouw winkel’. Hier vind je manieren om leeftijdscontrole onder de aandacht te brengen bij je medewerkers en klanten.